เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่ารให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปูพื้นของ Hoffen 
บริษัทฯ ขอมอบความมั่นใจให้กับท่านด้วยการรับประกันสินค้าทุกชิ้นของเราที่ได้รับการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญของบริษัทฯ
ภายใต้เงือนไขการใช้งาน การดูแลรักษา และการติดตังพื้นไม้อย่างถูกวิธีตามคำแนะนำของบริษัทฯ
ซึ่งการรับประกันมีรายระเอียดต่างๆดังนี้

เงือนไขการการรับประกันวัสดุปูพื้นของ HOFFEN
1. รับประกันเฉพาะวัสดุปูพิ้นสำเร็จรูปของ Hoffen เป็นระยะเวลาตามที่ทางโครงการกำหนด
2. รับประกันการเปลี่ยนของสีสัน ลวดลายของไม้ การบิดงอ
ตรอดจนรอยด่างจากการทำความสะอาดด้วยน้ำหรือสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านตามปกติ
3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากความชื้น น้ำ และ ปลวก
4. บัว ตัวจบงาน อุปกรณ์และวัสดุประกอบการติดตั้งไม่อยู่ในเงื่อไขการรับประกัน
5. บริษัทฯ ให้การรับประกันการติดตั้งเป็นเวลา 90 วัน
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าเฉพาะลายไม้ที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจุบันเท่านั้น

คำแนะนำในการทำความสะอาด
1. ใช้ผ้าหรือม็อบฟองน้ำ ชุบน้ำหรือสารเคมีสำหลับทำความสะอาดพื้นไม้ภายในบ้าน
บิดหมาด (เกือบแห้ง)เช็ดทำความสะอาด
2. ไม่แนะนำให้ใช้ผ้าหรือม็อบฟองน้ำ ชุบน้ำหรือสารเคมีสำหลับทำความสะอากพื้นไม้ภายในบ้าน
จนเปียกชุ่มเช็ดทำความสะอาด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างรอดต่อของพื้นไม้ได้