เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Hoffen Asia เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1998 ซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท German Decor (Asia) ในปี 1998 บริษัทได้เป็น ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พื้นไม้ลามิเนตของเยอรมัน. ปี 2005 บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ประตู upvc หน้าต่าง upvc ต่อเนื่องมาถึงปี 2010 ยังคงพัฒนาสินค้าที่เป็น upvc ในรูปแบบของ DIY uPVC ให้เป็นทางเลือกใหม่ของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการให้มากขึ้น

hoffen Asia เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ด้วยยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นบริษัท ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมที่ใช้ชื่อว่า German Decor (Asia) โดยใช้ชื่อว่า Hoffen Asia

Hoffen Asia ได้ผลิตสินค้าต่างๆมากมาย เช่น พื้นลามิเนต , หน้าต่าง UPVC ประตู UPVC โดยจัดจำหน่ายทั้งธุรกิจค้าปลีก, โมเดิร์นเทรด และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Hoffen asia มียอดขายกระเบื้อง ลามิเนต สำหรับปูพื้น 20,000 ตรม. ต่อเดือน ซึ่งเป็นร้อยละ 8% ตลาดโดยรวม นอกจากนี้ยังมียอดขาย ประตู หน้าต่าง ร้อยละ 25% ของ. ตลาดสินค้าเพื่อที่อยู่อาศัย

Hoffen aisa มีช่องทางการจัดหน่ายหลากหลายช่องทางได้แก่
ธุรกิจค้าปลีก : Hoffen มีทีมงานนักขายจำนวนมาก เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมนิทรรศการและโฆษณาในสื่อชั้นนำหลากหลาย เพื่อให้สร้างโอกาสการขายโดยตรงไปยังลูกค้า จึงทำให้เราติดใน 3 อันดับแรกของสินค้าร้านค้าปลีก
โมเดิร์นเทรด : Hoffen ได้เตรียมทีมงานขายสินค้าที่มีคุณภาพ สำหรับ ร้านค้าโมเดิร์นเทรด Home Pro, Mega Home และ Global House
อสังหาริมทรัพย์ : ทีมงานขาย Hoffen ขายโครงการให้ลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 5 โครงการและยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้าในต่างประเทศ : ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, กัมพูชา