ตัวแทนจำหน่าย

สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

ที่อยู่: 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

📞 Call center: 1160 callcenter@globalhouse.co.th
🕖 เปิดบริการทุกวัน 08:30 – 19:00 .

สาขาขอนแก่น สาขาที่ 00001

377 หมู่ที่ 21 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 

📞Tel. 043002222, 043002353

 

สาขาอุดรธานี สาขาที่ 00002

202 หมู่ 5 เลี่ยงเมือง,สาขาอุดรธานี 202,ตำบล สามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี,อุดรธานี 41000 

📞Tel. 042113321

 

สาขาเวียงกุมกาม สาขาที่ 00003

99/3 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 

📞Tel. 052-005555, 052-005669

 

สาขาระยอง สาขาที่ 00004

137 หมู่ ที่ 4,ทับมา, เมืองระยอง,Rayong 21000 

Tel. 033060327

 

สาขาชลบุรี สาขาที่ 00005

25/74 หมู่ ที่ 3,บ้านสวน, เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 

📞Tel. 033138199

 

สาขานครปฐม สาขาที่ 00006

222 หมู่ที่ 8 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 

📞Tel. 034106431

 

สาขาราชบุรี สาขาที่ 00007

280 หมู่ ที่ 2,เจดีย์หัก, เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 

📞Tel. 032913275

 

สาขากาฬสินธุ์ สาขาที่ 00008

193 หมู่ที่ 10, ลำพาน, เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์ 46000 

📞Tel. 043012231

 

สาขานครสวรรค์ สาขาที่ 00009

99/6 หมู่ที่ 10, ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, 60240 

📞Tel. 056-006250

 

สาขามหาสารคาม สาขาที่ 00010

28 ถนน สารคาม วาปีปทุม,ตลาด, เมืองมหาสารคาม 44000 

📞Tel. 043021207

 

สาขาบ้านไผ่ สาขาที่ 00023

เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง หัวหนอง อำเภอ/เขต บ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น 40110 

📞Tel. 043-002213 ,043-002332

 

สาขาหนองคาย สาขาที่ 00011

365 หมู่ 6 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 

📞Tel. 042028203

 

สาขานครราชสีมา สาขาที่ 00012

493 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

📞Tel. 044003335

 

สาขาสกลนคร สาขาที่ 00013

444 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านนาอ้อย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 

📞Tel. 042091237

 

สาขานครพนม สาขาที่ 00014

147/3 ถนนประชาร่วมมิตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 

📞Tel. 042064220

 

สาขาชัยภูมิ สาขาที่ 00015

เลขที่ 8 หมู่ที่ 11 ตำบล/แขวง หนองนาแซง อำเภอ/เขต เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000 

📞Tel. 044104223

 

สาขาสุรินทร์ สาขาที่ 00016

88 หมู่ที่ 13 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

📞Tel. 044061210

 

สาขาพิษณุโลก สาขาที่ 00017

9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

📞Tel. 055002213

 

สาขาลำพูน สาขาที่ 00018

เลขที่ 161 หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง เวียงยอง อำเภอ/เขต เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000 

📞Tel. 052036203

 

สาขามุกดาหาร สาขาที่ 00019

35/8 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 

📞Tel. 042044205

 

สาขาประจวบคีรีขันธ์ สาขาที่ 00050

1/2 ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ/เขต เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 

📞Tel. 032-510582

 

สาขาลำปาง สาขาที่ 00024

518 หมู่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

📞Tel. 054012236

 

สาขาแพร่ สาขาที่ 00020

158 หมู่ที่ 2 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

📞Tel. 054065205

 

สาขาน่าน สาขาที่ 00021

288 หมู่ 11 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 

📞Tel. 054052200

 

สาขาเชียงราย สาขาที่ 00041

296 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 

📞Tel. 053-160588

 

สาขาสุโขทัย สาขาที่ 00025

เลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง บ้านกล้วย อำเภอ/เขต เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000 

📞Tel. 055014220

 

สาขาอุบลราชธานี สาขาที่ 00027

90 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

📞Tel. 045951223

 

สาขากำแพงเพชร สาขาที่ 00022

11 หมู่ที่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 

📞Tel. 055022247

 

สาขาเพชรบูรณ์ สาขาที่ 00032

333 หมู่ที่ 12, ตำบลนางั่ว, อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 

📞Tel. 056-713632-4

 

สาขาลพบุรี สาขาที่ 00028

41/3 หมู่ที่ 1, นิคมสร้างตนเอง, เมืองลพบุรี, ลพบุรี 15000 

📞Tel. 036682212

 

สาขาจันทบุรี สาขาที่ 00031

83 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 

📞Tel. 039-460717-9

สาขาตราด สาขาที่ 00030

62/26 หมู่ที่ 5 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 

📞Tel. 0-3951-0800-2

 

สาขาบ้านตาด สาขาที่ 00026

823 หมู่ที่ 4, ตำบลบ้านจั่น, อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 

📞Tel. 0-4229-2021-2, 0-4229-2032

 

สาขาบุรีรัมย์ สาขาที่ 00034

54 หมู่ 16,กระสัง, เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 

📞Tel. 044-634941-3

 

สาขาปราณบุรี สาขาที่ 00038

1441 หมู่ที่ 2 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 

📞Tel. 032-510387

 

สาขาเทพารักษ์ สาขาที่ 00057

76/12 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

📞Tel. 1160

 

สาขาหนองบัวลำภู สาขาที่ 00033

240 หมู่ที่ 9, หนองบัว, เมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู 39000 

📞Tel. 042006202

 

สาขาสมุทรสงคราม สาขาที่ 00045

88/53 หมู่ที่ 11 ลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 

📞Tel. 034-710842

 

สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาที่ 00047

50/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 

📞Tel. 1160

 

สาขานครนายก สาขาที่ 00035

86/40 หมู่ที่ 10 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 

📞Tel. 037-349821

 

สาขาปทุมธานี1 สาขาที่ 00042

111/96 หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 

📞Tel. 02-1598026

 

สาขาศาลายา สาขาที่ 00039

8/8 หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 16000 

📞Tel. 034-900686

 

สาขานครศรีธรรมราช สาขาที่ 00044

100/1 หมู่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

📞Tel. 1160

 

สาขาบึงกาฬ สาขาที่ 00037

328 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 

📞Tel. 042-490884

 

สาขาสุราษฎร์ธานี สาขาที่00043

เลขที่ 17/5 หมู่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

📞Tel. 077-961844

 

สาขากาญจนบุรี สาขาที่ 00052

116 หมู่ 8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

📞Tel. 034-540646

 

สาขาสิงห์บุรี สาขาที่ 00040

เลขที่ 68 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 73210 

📞Tel. 036-510933

 

สาขายโสธร สาขาที่ 00036

364 หมู่ที่ 3 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 

📞Tel. 045974201

 

สาขาอ่างทอง สาขาที่ 00054

99/99 หมู่ 8 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000 

📞Tel. 035-610560

 

สาขาเลย สาขาที่ 00048

เลขที่ 292 หมู่ 6 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 

📞Tel. 042-870013

 

สาขาพัทลุง สาขาที่ 00046

228 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000 

📞Tel. 074-610820

 

สาขาอุตรดิตถ์ สาขาที่ 00049

159 หมู่ 8 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 

📞Tel. 055-040148

 

สาขาชุมแพ สาขาที่ 00051

998 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 

📞Tel. 043-424299

 

สาขาภูเก็ต สาขาที่ 00063

66/49 หมู่ 10 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 

📞Tel. 0990039563

 

สาขาพังโคน สาขาที่ 00053

642 หมู่ 1 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 

📞Tel. 042-707692

 

สาขาแม่ฮ่องสอน สาขาที่ 00061

61 หมู่ 11 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 

📞Tel. 1160

 

สาขาโชคชัย สาขาที่ 00056

363 หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา 30190 

📞Tel. 1160

 

สาขาชัยนาท สาขาที่ 00058

798 หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 17000 

Tel. 056014200

 

สาขาฝาง สาขาที่ 00060

222 หมู่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 

📞Tel. 1160

 

สาขาด่านขุนทด สาขาที่ 00059

408 หมู่ที่ 4 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 

📞Tel. 0935781258

 

สาขานางรอง สาขาที่ 00062

เลขที่ 1/89 ถ. โชคชัย – เดชอุดม ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

📞Tel. 1160