previous arrow
next arrow
Slider

.

WE ARE HOFFEN

Hoffen Asia เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1998 ซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท German Decor (Asia) ในปี 1998 บริษัทได้เป็น ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พื้นไม้ลามิเนตของเยอรมัน. ปี 2005 บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ประตู upvc หน้าต่าง upvc ต่อเนื่องมาถึงปี 2010 ยังคงพัฒนาสินค้าที่เป็น upvc ในรูปแบบของ DIY uPVC ให้เป็นทางเลือกใหม่ของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการให้มากขึ้น

hoffen Asia เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ด้วยยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นบริษัท ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมที่ใช้ชื่อว่า German Decor (Asia) โดยใช้ชื่อว่า Hoffen Asia